Udstillerliste 2012

På denne side kan du se hvilke virksomheder og offentlige parter, der udstillede på Digitaliseringsmessen12. Siden bliver snart opdateret med udstillere for dette års messe.

Udstillere 

Stand: Kommer senere

Add-On Products

Add-On Products er din vej til et optimeret kontor, mere effektive arbejdsgange og bedre pladsudnyttelse.
Vores software inkluderer håndtering og booking af bl.a. mødelokaler, fleksible arbejdspladser og digitale skilte, samt en række andre serviceydelser, der alle let integreres med Microsoft Outlook® og Microsoft 365.

Gør arbejdsdagen nemmere og optimér driften ved hjælp af:
- bookingsoftware, der arbejder sammen med Outlook® kalenderen
- digitale skilte, der altid er opdateret
- sensorløsning, der kan vise hvorvidt mødelokaler og borde er optaget
- nem og sikker gæsteregistrering
- smartphone app til reservering af lokaler, borde og mere
- smarte løsninger, der integrerer direkte med Microsoft 365 og Outlook

Stand: Kommer senere

Aety

Stand: Kommer senere

B3D ApS

Vi er boligselskabernes foretrukne partner indenfor udvendig digitalisering af ejendomme. Vi har hjulpet mere end 50 boligselskaber, over hele landet, med deres digitaliserings-projekter.

Det er indtil videre blevet til mere end 3.500 ejendomme, som vi har hjulpet til en mere effektiv drift. Vi henvender os desuden til ejendomsselskaber, kommuner, arkitekter ingeniører og entreprenører.

2D og 3D-model af ejendomme:
Få et højopløseligt 2D kort med 25x højere opløsning end satellit-kor sammen med en målfast 3D model af bygningerne.

For-registrering ved renoveringer:
Ved at få dokumenteret bygningen og alle arealer omkring den inden en renovering spares der både rådgiver-timer og udbud bliver langt mere præcise.

Arealregistrering:
Opmåling af grønne arealer og vinterkort – Det at have præcise mængder giver skarpere priser ved udbud!

Kloakregistrering:
Rentegning af gamle kloaktegninger i GIS med alle oplysninger fra tegningerne. Giver uniformt overblik over både nye og gamle ejendomme.

Inspektion:
Vi finder selv små skader på tag og facade.
Afleveringen sker i vores eget system, som giver en overskuelig rapport.

Tilstandsvurdering og restlevetider:
Vores bygningskonstruktører kan give en vurdering af tilstanden og forventet restlevetid som kan benyttes i forbindelse med budgetterne.

Projektering af solcelleanlæg:
Vores præcise 3D modeller kan benyttes til at lave en meget præcis beregning på solcelleanlæg på jeres bygning.

Opdatering af plantegninger:
Laserscanning er en relativt hurtig og omkostningseffektiv måde at opdatere plantegningerne på – Med stor præcision.

Stand: Kommer senere

BEKEY A/S

Stand: Kommer senere

Best-AV A/S

Stand: Kommer senere

Biometric Solutions A/S

Stand: Kommer senere

Borgerservice Danmark

Stand: Kommer senere

Cabana Aps

Stand: Kommer senere

CapaSystems A/S

Stand: Kommer senere

Capgemini

Stand: Kommer senere

CIM Mobility

Stand: Kommer senere

Clever Choice ApS

Stand: Kommer senere

Colibo A/S

Stand: Kommer senere

COMM2IG

Stand: Kommer senere

Conscia Danmark A/S

Stand: Kommer senere

Dafolo A/S

Stand: Kommer senere

Dania Software A/S

Stand: Kommer senere

Danoffice IT

Stand: Kommer senere

Dansk IT

Dansk IT er en uafhængig interesseorganisation og et fællesskab for it-professionelle. I Dansk IT udvikler du som medlem dine kompetencer på DIT Akademi og er en del af Danmarks største it-faglige netværk. Dansk IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte. Vi samler, styrker og udvikler it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed.

Stand: Kommer senere

Dataproces

Stand: Kommer senere

Datatilsynet

Stand: Kommer senere

Dell A/S

Stand: Kommer senere

Deloitte


Stand: Kommer senere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen er en del af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet som blev etableret den 15. december 2022. Vores 400 medarbejdere arbejder hver dag for at digitalisere det offentlige Danmark. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for en ambitiøs digital udvikling af Danmark, der skaber værdi for borgere, virksomheder og offentlige organisationer og bidrager med løsninger på samfundets store udfordringer. Det er de politiske visioner i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025, regeringens digitaliseringsstrategi 2024-2027 og den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der udgør de overordnede rammer for vores arbejde. Vi arbejder hver dag for fortsat at indrette den offentlige service, så alle uanset digitale kompetencer, har lige adgang til velfærdssamfundet, ligesom vi arbejder for at sikre et digitalt fundament, der står mål med nye digitale trusler. Det er vores ambition, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for.

Stand: Kommer senere

Droids Agency ApS

Stand: Kommer senere

EasyIQ A/S

Stand: Kommer senere

EasyRecycle

Stand: Kommer senere

EG A/S

Stand: Kommer senere

Emento A/S

Stand: Kommer senere

Entrust

Stand: Kommer senere

EPOS

Stand: Kommer senere

ExorLive

ExorLive blev stiftet i 2003 og arbejder for at hjælpe sundhedspersonale til aktivt at møde de udfordringer, der opstår med en aldrende befolkning. ExorLive har efterlevet visionen, "Show The World How to Move!!” da vi har udviklet en cloudbaseret løsning, hvor sundhedsprofessionelle kan identificere og implementere evidensbaserede træningskoncepter for at fremme og opretholde fysisk aktivitet. Løsningen anvendes også til forebyggende indsatser.

Stand: Kommer senere

FacilityNet

Stand: Kommer senere

Fellowmind

Stand: Kommer senere

Formpipe Software A/S

Stand: Kommer senere

Gavdi A/S

Stand: Kommer senere

GlobalConnect A/S

Vi har mange års erfaring med at levere sikre og stabile IT-løsninger til offentlige organisationer. Uanset om I er kommune, region, en stor arbejdsplads indenfor sundhedssektoren, et uddannelsessted eller en lille daginstitution, kan vi hjælpe - fx med stabile og sikre internetforbindelser (via eget fibernet), sikker opbevaring af data (i egne datacentre placeret i Danmark) og opgradering af jeres VPN, så medarbejderne kan arbejde sikkert hjemmefra.

Vi véd, at I har en travl hverdag. Derfor har vi specialiseret os i samlede IT-løsninger, hvor vi kan tage ansvaret for at tingene bliver opdateret automatisk og bare virker.

GlobalConnect er leverandør af samfundskritisk internet og dataforbindelser til det offentlige på SKI 50.46. GlobalConnect har derudover også indgået en 10-årig aftale med SKI om SKI 02.22, der giver offentlige institutioner mulighed for at købe it-drift og relaterede services, hvor sortimentet både favner den traditionelle IT-drift samt cloud-baseret drift.

Stand: Kommer senere

Greenbyte Aps

Stand: Kommer senere

Gyldendal e-Learning

Effektiv og motiverende kompetenceudvikling
Gyldendal e-Learning hjælper med at holde dine medarbejdere fagligt opdateret i en kompleks virkelighed gennem digitale kurser af høj kvalitet.
Vi tilbyder enkle, fleksible løsninger, som hjælper med at holde fokus på kerneopgaverne.

Stand:

Heimdal Security

Stand: Kommer senere

Identity Stack A/S

Stand: Kommer senere

INFOBA ApS

INFOBA ApS er en software- og servicevirksomhed, der siden 2008 har udviklet digitale løsninger til daginstitutioner. Virksomheden er markedsførende inden for udvikling af pædagogisk software og er udvalgt leverandør på SKI.

INFOBAs mål er: At give alle børn den bedst mulige barndom.
Målet forsøger vi at opnå, ved at skabe løsninger, som giver det pædagogiske personale mere tid, overblik og bedre muligheder for at udføre et godt, velfunderet pædagogisk arbejde.

De digitale løsninger spænder bredt, fra den administrative Vagtplan til digitale observationsskemaer og tilsynsmoduler. Alle systemer hviler alle på pædagogisk faglighed og er udviklet til- og i samarbejde med pædagogisk personale og forvaltninger fra hele Danmark.

Stand: Kommer senere

Innofactor

Stand: Kommer senere

Innovationsscenen

Stand: Kommer senere

Inside Systems A/S

Stand: Kommer senere

IntelligentCARE A/S

Stand: Kommer senere

Iron Mountain

Stand: Kommer senere

IST

Stand: Kommer senere

IT Optima A/S

Stand: Kommer senere

It-vest samarbejdende universiteter

Stand: Kommer senere

Jabra

Stand: Kommer senere

Jansson Kommunikation A/S

Stand: Kommer senere

JO Informatik ApS

Stand: Kommer senere

Karnov Group Denmark A/S

Med mere end 100 års erfaring med formidling af kompleks jura og lovgivning, har vi i tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger udviklet Karnov Kommune.

Karnov Kommune er et online og dynamisk værktøj, som løbende er blevet udviklet. Takket være input fra dig og dine kollegaer landet over er Karnov Kommune i dag blevet et intuitivt, tryghedsskabende og effektivt værktøj i den kommunale sagsbehandlers hverdag.

Karnov Kommune er opdelt i ni fagmoduler. Sagsbehandlere fra de forskellige forvaltninger har dermed adgang til netop de love, domme og afgørelser, forarbejder, Karnovs noter og andre juridiske dokumenter, der er relevante for deres arbejdsområde.

Stand: Kommer senere

KITA - foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer

Stand: Kommer senere

KL

Stand: Kommer senere

KMD

Stand: Kommer senere

KOMBIT

KOMBIT indkøber og forvalter it-løsninger for kommunerne og sikrer konkurrence på det kommunale it-marked. KOMBITs mission er at understøtte kommunernes digitale bevægelse og deres forretning med bedre, billigere og mere effektive kommunale digitale løsninger. Vi skaber værdi for kommuner, virksomheder og borgere gennem sikker, sammenhængende og innovativ digitalisering.

KOMBIT har på vegne af kommunerne indkøbt en række samfundskritiske it-løsninger og forvalter i dag mere end 30 forskellige kommunale it-løsninger, der spænder fra fagsystemer over it-infrastruktur og selvbetjeningsløsninger. Det gælder fx skolesystemet Aula, kontanthjælpssystemet KY og NemRefusion.

Stand: Kommer senere

legalXtract

Stand: Kommer senere

LOMWAS ApS

Stand: Kommer senere

Magenta

Stand: Kommer senere

MediaConnect ApS

Stand: Kommer senere

Medicin.dk/Dansk Lægemiddel Information A/S

Stand: Kommer senere

Mileage Book

Stand: Kommer senere

Miralix A/S

Stand: Kommer senere

Mousetrapper

Stand: Kommer senere

MyDesk

Stand: Kommer senere

NetCloud A/S

Stand: Kommer senere

Omilon A/S

Derfor talegenkendelse!

De stigende krav til journalisering og sagsbehandling tager tid og fokus fra kerneopgaven, som er pleje og omsorg af landets ældre, at støtte de socialt udsatte og bare at servicere og hjælpe landets borgere.

Over hele landet er der mangel på arbejdskraft. Derfor skal fokus være på at fastholde de medarbejderne vi allerede har på arbejdsmarkedet.
Den administrative del, der følger med varetagelsen af et job, kan være en stor og tidskrævende udfordring for mange, især når regler og paragraffer ofte ændres.

Talegenkendelse hjælper medarbejdere med det tunge skrivearbejde. Ikke kun fordi vi taler hurtigere, end vi skriver, men også ved at rutinebesvarelser hurtigt kan sættes i system, ligesom standardtekster sikrer at regler og paragraffer overholdes, så der frigøres tid til kerneopgaven.

Resultatet er, at medarbejderne minimerer tiden på de administrative opgaver, og kan i stedet fokusere deres tid på at hjælpe borgerne.

Stand: Kommer senere

Orbiscure ApS

OrbisCure forebygger opsigelser, sygemeldinger og nedsat produktivitet, der bunder i stress - uanset om det skyldes arbejdet eller privatlivet.

Virksomheden tilbyder app-baseret løsninger for med arbejder og pårørende til kommuner og private virksomheder og arbejder i dag bl.a. med Frederikssund Kommune, Ikast-Brande, MidSpar, Nordea, NiNE mf.

HVORFOR ORBISCURE?

* Forebyg stress før det ender i en opsigelse eller sygemelding
* Opnå en klar økonomisk gevinst ved at forebygge fremfor at reagere på bagkant
* Få en unik indsigt i organisationens stress niveau og implementer initiativer der, hvor problemerne er
* De virksomheder der bruger OrbisCure skaber også et sprog om stress og tabu forsvinder
* Fasthold og tiltræk medarbejdere fordi det bliver taget seriøst
* Brug OrbisCures løsning som en del af jeres ESG afrapportering


LØSNINGER
OrbisCure tilbyder to app-baserede løsninger der er udviklet i samarbejde med en lang række virksomheder og landets førende eksperter indenfor psykologi.

#OrbisLife til medarbejdere og ledere

En gang om måneden skal medarbejderne tage et obligatorisk 2-min spørgeskema der måler stress niveauet hos den enkelte. Spørgeskemaet er det samme som sundhedsstyrelsen anbefaler til måling af stress.

Medarbejdere der ender i et moderat til højt stressniveau har adgang til selvhjælpsøvelser og kan booke en visitationssamtale med en psykolog direkte i app'en indenfor 48 timer. I tilfælde af at der er behov for et længere behandlingsforløb vil OrbisCures psykolog henvise til at medarbejderen aktivere virksomhedens sundhedsforsikring.

Kommunen eller virksomhedens ledelse bliver en gang om måneden præsenteret for en anonymiseret rapport, der giver indblik i det generelle billede på tværs af medarbejdere og inputs til, hvor der er problemer og hvad de overordnet skylde. Det skaber en unik datadrevet indsigt der giver mulighed for at implementere ændringer.

#OrbisFamily til pårørende
OrbisCure tilbyder også en løsning til medarbejdere der har udfordringer med pårørende. Det kan f.eks. være et barn med ADHD. Igennem denne app får medarbejderen adgang til konkrete øvelser som kan afhjælpe problemet.

MERE INFORMATION
Læs mere på Orbiscure.com og book en demo, hvis du gerne vil et spadestik dybere og forstå, hvordan OrbisCure kan hjælpe din kommune eller virksomhed.

Stand: Kommer senere

PA Consulting

Stand: Kommer senere

PDC A/S

Vagtplanlægning er vores kernekompetence

Vagtplanlægning fra PDC er værdiskabende og mere end blot et administrativt system, der følger med lønsystemet.
Værdierne skabes i kraft af:
• Vagtplaner dannes i forhold til bemandingsbehov og kvalifikationer
• Reduceret administration i hverdagen
• Frihed og fleksibilitet for de ansatte øger arbejdsstyrken og sparer dyre vikarer
• Balance mellem arbejdsliv og fritidsliv giver mindre sygefravær

Populær medarbejder-app, MinPlan
MinPlan giver personalet stor fleksibilitet og mulighed for at påvirke deres vagtplaner, indsende vagtønsker, anmode om fri og især bytte vagter indbyrdes.

Effektiv afdelingsleder-app, TeamPlan
Når en medarbejder melder sig syg, er det hurtigt at udbyde vagten via en vagtbørs til en gruppe af kvalificerede kolleger og give den til en specifik afløser. Alle registreringer udføres automatisk.

Udbredt planlægningssystem, VagtPlan
VagtPlan sikrer fair og transparent vagtplanlægning, som bidrager til lavere lønomkostninger, øget produktivitet og gladere medarbejdere. Problemfri integration med diverse lønsystemer betyder, at korrekt løn udbetales til tiden, hver gang.

Anskaf via SKI: PDC’s vagtplansystem kan nemt anskaffes via en SKI-aftale 02.06 og 02.19, som er en måde at undgå store, komplicerede udbudsseancer.

Stand: Kommer senere

PhotoConsent

Stand: Kommer senere

PostNord Strålfors

Stand: Kommer senere

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Stand: Kommer senere

ProjectFlow A/S

Stand: Kommer senere

PwC

Stand: Kommer senere

Schultz

Stand: Kommer senere

Semaphor

Stand: Kommer senere

Sensio Care ApS

Stand: Kommer senere

ServiceNow

Stand: Kommer senere

Signaturgruppen A/S

Stand: Kommer senere

Signinworkspace

Stand: Kommer senere

SKI A/S

SKI er hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter. Vi udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og it og hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og afløfte udbudspligten. Vi sikrer e-handel og styrer kontrakterne, når aftalerne er i drift. Når vi løfter i flok, opnår vi bedre priser og betingelser – og skaber dermed råderum til velfærd.

Stand: Kommer senere

Software Improvement Group

Stand: Kommer senere

TD SYNNEX

Stand: Kommer senere

Timengo DPG

Stand: Kommer senere

TOPdesk

Stand: Kommer senere

Umbraco A/S

Stand: Kommer senere

Unit-it

Stand: Kommer senere

Visma

I år kan du møde 6 forskellige virksomheder fra Visma på samme stand.

Vi har alle fuld fokus på at udvikle de bedste cloud-løsninger til det offentlige på en lang række områder.

Vi holder løbende små korte oplæg på standen, hvor du kan blive meget klogere på vores forskellige produkter, og hvor vi især er gode til at hjælpe!

På Digitaliseringsmessen finder du FirstAgenda, XFlow, Plandisc, Sofus Døgndata, Temponizer og mySupply.

Vi glæder os til møde dig!

Stand: Kommer senere

Witrics

Stand: Kommer senere

Wizkids

Stand: Kommer senere

Zylinc

Kombit logo Digitaliseringsstyrelsen logo Biometric Solutions/Frontdesk Logo EG logo Visma logo Deloitte logo
Digitaliseringsmessen 2024 Digitaliseringsmessen 2024
Vi anvender cookies. Vil du bruge dette website godkender du dette.