03.OKT.19.

ODENSE CONGRESS CENTER

Program for 2019 (Opdateres løbende)

Oplæg varer ca. 20-30 min. Mellem hvert oplæg er der spørgetid og pause.

Scener

Hovedscenen
KL's scene
KMD
KOMBIT
Digitaliseringsstyrelsen
PWC scene

Hovedscenen

10:00
Åbningstale
Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
11:00
KMD
Mette Kaagaard
11:40
12:20
13:00
14:20
15:40

KL's scene

10:30
Perspektiver på den kommunale digitale dagsorden
Pia Færch, Kontorchef i Center for Digitalisering og Teknologi, KL
11:30
Aula og øget digitalisering på dagtilbudsområdet
Kit Roesen, Programchef på Brugerportalsinitiativet, KL; Jakob Volmer, Projektleder, KOMBIT
12:40
Borgerblikket – giv borgerne syn for sagen
Marie Madsen, Konsulent i Center for Digitalisering og Teknologi, KL
14:20
Digitalisering af sundhedsområdet og cybersikkerhed
Beth Tranberg, Programleder på Sikkerhedsprogrammet, KL; Kristoffer Kjærgaard Christensen, Ph.d. i cybersikkerhed og fuldmægtig, Sundheds- og Ældreministeriet

KMD

KOMBIT

Digitaliseringsstyrelsen

PWC scene

Alliancepartnere

Følg med

Vi advarer igen mod Inter Fairs

Digitaliseringsmessen har ingen relation til Inter Fairs eller International Fairs Directory, og vi kommunikere altid på dansk med mindre udstillere eller publikum specifikt beder om at få tilsendt noget på engelsk.

Salg af stande åbner d. 26. februar kl. 10:00

Salg af stande åbner her på siden d. 26. februar kl. 10:00. Her vil du kunne både kunne købe stand til årets Digitaliseringsmesse d. 3. oktober samt til Digitaliseringsmessen for erhvervslivet, som afholdes i samme lokalet dagen efter d. 4. oktober.