03.OKT.19.

ODENSE CONGRESS CENTER

Om Digitaliseringsmessen

Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav om bedre velfærd for færre penge. Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning.

Digitalisering er et hot emne på offentlige lederes strategiske agenda, og der er en udbredt erkendelse af, at digitale initiativer kan optimere og udvikle offentlige organisationers opgaveløsning markant.  Alle kommuner anvender i dag digitale løsninger i administrationen og borgerbetjeningen. Samtidig oplever kommunale chefer, ledere og medarbejdere et behov for at blive klædt bedre på for at kunne udnytte digitalisering til at skabe en mere effektiv kommunal forvaltning og bedre borgerservice. De efterspørger en viden om aktuelle private og offentlige it-løsninger og -projekter, som kan understøtte og effektivisere den kommunale velfærdsudvikling og opgaveløsning.

Digitaliseringsmessen19 understøtter KL's innovationsdagsorden og understøtter kommunernes arbejde med radikal innovation på tværs af fagforvaltningerne i kommunerne.

Digitaliseringsmesse, ikke konference

Digitaliseringsmessen er Danmarks største begivenhed for offentlig digitalisering som tiltrækker over 2.000 mennesker fra kommuner, regioner, stat og leverandørmarkedet. Messen afholdes af KL i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@. Samarbejdet sikrer, at messen viser alle sider af digitaliseringen og giver publikum en stor indsigt i aktuelle private og offentlige it-løsninger og –projekter, som kan understøtte og effektivisere den kommunale velfærdsudvikling og opgaveløsning.

Digitaliseringsmessen er en éndags messe for politikere, kommunale chefer, ledere og medarbejdere, hvor udbydere af software, hardware og konsulentydelser kan præsentere deres løsninger på messestande. På standområdet kan deltagerne opnå indblik i løsninger og muligheder, mens de tilstødende scener og lokaler giver mulighed for at gå mere i dybden med emner som eksempelvis tekniske spørgsmål, it-strategiske overvejelser, ledelsesmæssige udfordringer mm.

Messeformen er valgt for at sikre, at fokus bliver holdt på det praksisnære. Med denne messe er ønsket fra arrangørerne at nå en bred målgruppe. Dette understøttes ved at give deltagerne mulighed for at se og røre ved produkterne og prøve tingene i praksis. Det primære fokus for messens indhold er således, at standområdet bliver levende og inspirerende.

Klik her for at hente en logopakke for digitaliseringsmessen (zip-fil)

Arrangeret af

Alliancepartnere

Følg med

Vi advarer igen mod Inter Fairs

Digitaliseringsmessen har ingen relation til Inter Fairs eller International Fairs Directory, og vi kommunikere altid på dansk med mindre udstillere eller publikum specifikt beder om at få tilsendt noget på engelsk.

Salg af stande åbner d. 26. februar kl. 10:00

Salg af stande åbner her på siden d. 26. februar kl. 10:00. Her vil du kunne både kunne købe stand til årets Digitaliseringsmesse d. 3. oktober samt til Digitaliseringsmessen for erhvervslivet, som afholdes i samme lokalet dagen efter d. 4. oktober.