KL Logo KIT@ Logo Borgerservice Danmark Logo

KL afholder Guidede Ture på Digitaliseringsmessen'17

De Guidede Ture var en stor succes på dette års Digitaliseringsmesse, hvor der var rekord stor deltagelse fra både leverandører og kommunale gæster på messen.

Materialer fra de Guidede Ture:
Du har mulighed for at tilgå og downloade en lang række af præsentationerne fra de forskellige Guidede Ture her på siden ved at klikke dig ind på den tur, som du deltog i, og hente præsentationerne. Findes den præsentation, som du ønsker at se, ikke i vores samling, så skal du kontakte leverandøren direkte, da det ikke er alle leverandører, der har valgt at benytte tilbuddet om at lægge deres præsentation op her på siden.

Konceptet for de Guidede Ture:

KL har siden 2015 arrangeret Guidede Ture på Digitaliseringsmessen. Hvert år udbydes 10 - 12 Guidede Ture med forskellige temaer inden for digitalisering i det offentlige. På hver tur er der 4-6 leverandører, som præsenterer et produkt eller en service, der passer ind i turens overordnede tema. KL's turguider følger deltagerne rundt og sikrer at holdene overholder tiden og får besøgt alle aftalte leverandører. Når et hold deltagere kommer forbi en stand, er der en 5 minutters præsentation af leverandørerne efterfulgt af et par minutter til spørgsmål. En guidet tur tager mellem 30 og 45 minutter afhængigt af, hvor mange leverandører der er på turen.

Plan for Ture

Tur 1: Brugervenlighed og sammenhængende services på tværs 

På den Guidede Tur får du indblik i, hvad leverandørerne kan tilbyde ift. den fælleskommunale handlingsplan om at skabe bedre brugeroplevelser og sammenhæng i digitale løsninger. Hør bl.a. om, hvordan man skaber brugervenlige og tilgængelige digitale løsninger f.eks. ved at bruge UX (user experience) og service design m.m.

Materiale

 Brugervenlighed og sammenhængende services på tværs 

Tur 2: Machine learning og analytics i myndigheder

På den Guidede Tur får du indblik i, hvordan offentlige myndigheder kan automatisere arbejdet med at frembringe værdiskabende ledelsesinformation ud fra analyse af store datamængder (big data). Hør hvordan man gør dette i praksis ved bl.a. at anvende machine learning, data mining og GIS.

Tur 4: ESDH

På den Guidede Tur kan du høre om, at dele og udstille viden på tværs af kommunens forvaltninger. Hør bl.a. om fagsystemer, der understøtter workflows og tilgængelighed, som kan integreres til KOMBIT's SAPA-løsning, og som kan skabe procesoptimering og gevinstrealisering.

Materiale

 Tur 4: ESDH

Tur 5: Informations- og it-sikkerhed 

På den Guidede tur får du indblik i forskellige aspekter af informationssikkerhed. Hør bl.a. om, hvordan man skaber awareness om informationssikkerhed i sin organisation, hvordan man sikrer compliance med den nye persondataforordning, hvordan man arbejder med en risikobaseret tilgang ved at følge centrale principper i ISO27001, og hvordan man kan dokumentere sikkerhedsniveauet i kommunen og opnå sikker digital kommunikation.

Materiale

 Tur 5: Informations- og it-sikkerhed 

Tur 6: Smart City og IOT 

På den Guidede Tur får du indblik i, hvordan man skaber intelligent by- og trafikplanlægning ved at bruge sensorteknologi, big data, machine learning o.l. Hør bl.a. om, hvordan man optimerer affaldshåndtering, hvordan smart city-løsninger kan give information om brugen af det offentlige rum, som skaber grundlag for en bedre prioritering af de kommunale ressourcer, og hvordan man kan øge indlæringen og sænke sygefraværet ved at forbedre indeklimaet på skoler.

Materiale

 Tur 6: Smart City og IOT 

Tur 7: Bedre og mere sammenhængende digital velfærd på social og sundhedsområdet 

På den Guidede Tur får du indsigt i, hvordan den digitale velfærd på social- og sundhedsområdet forbedres og gøres mere sammenhængende. Hør bl.a. om, hvordan man styrker borgernes selvhjulpenhed, hvordan VR-teknologi kan øge livskvaliteten for borgere med alzheimers, hvordan man skaber sammenhæng i et telemedicinsk forløb, og hvordan man skaber digital understøttelse af tværsektoriel kommunikation

Materiale

 Tur 7: Bedre og mere sammenhængende digital velfærd på social og sundhedsområdet 

Tur 8: Digital understøttelse af læring og undervisning 

På den Guidede Tur får du indsigt i digitalisering på skoleområdet. Hør bl.a. om, hvordan man styrker it-infrastrukturen, hvordan e-learning kan understøtte undervisningen, hvordan man styrer skolens digitale enheder, og hvordan it kan bruges til kompetenceudvikling hos skolens medarbejdere.

Materiale

 Tur 8: Digital understøttelse af læring og undervisning 

Tur 9: Effektiv anvendelse af kommunernes rammearkitektur

På den Guidede Tur får du indsigt i lokal realisering og implementering af kommunernes rammearkitektur. Hør bl.a. om integration til KOMBIT's støttesystemer, hvordan man skaber adgangsstyring i den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan man kan sende dokumenter til print via Serviceplatformen, og hvordan man kan udveksledata mellem systemer med MOX-agenter.

Materiale

 Tur 9: Effektiv anvendelse af kommunernes rammearkitektur

Tur 10: Robotics og automatisering af arbejdsgange og processer

På den Guidede Tur får du indsigt i automatisering af manuelle opgaver ved hjælp af RPA-løsninger (Robotic Process Automation). Hør bl.a. om teknologisk procesunderstøttelse, smartere workflows, der frigør tid til kerneopgaven, identificering af områder egnet til RPA-løsninger og tilpasning af RPA-løsninger til den enkelte organisation og kommune.

Materiale

 Tur 10: Robotics og automatisering af arbejdsgange og processer

Tur 11: Borgerbetjening 3.0 

På den Guidede Tur får du indsigt i, hvordan man digitaliserer borgerbetjening med udgangspunkt i selvbetjening og brugerinddragelse. Hør bl.a. om, hvordan man arbejder med adgang til egne data, hvordan man automatiserer af dokument- og dataindsamling, og hvordan man skaber nemme borgerindgange på hjemmesider.

Materiale

 Tur 11: Borgerbetjening 3.0 

Tur 12: Cloud Computing i myndigheder 

På den Guidede Tur får du indsigt i at anvende cloudløsninger i offentlige myndigheder. Hør bl.a. om, hvordan man integrerer cloudløsninger med den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan cloudløsninger kan bruges til datavalidering, hvordan man kan lette adgangen til digital post, og hvordan man anvender cloudløsninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Materiale

 Tur 12: Cloud Computing i myndigheder 

I samarbejde med