KL Logo KIT@ Logo Borgerservice Danmark Logo

Om Digitaliseringsmessen

Digitaliseringsmessen er Danmarks største begivenhed for offentlig digitalisering. Messen afholdes af KL i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@. Samarbejdet sikrer at messen viser alle sider af digitaliseringen og giver publikum en totaloplevelse. Messen afholdes én gang årligt og tiltrækker over 2.000 mennesker.

Arrangørgruppen består af:

KL - messearrangør

KL er en interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. Alle danske kommuner er medlem af KL. Læs mere på www.kl.dk

Borgerservice Danmark - medarrangør

Borgerservice Danmarks formål er at medvirke til udvikling og effektivisering af kommunernes borgerservice. Medlemmerne er personer med ledelsesansvar for kommunal borgerbetjening. Læs mere på www.borgerservicedanmark.dk.

KIT@ - medarrangør

KIT@ (foreningen af kommunale IT-ansvarlige) er en politisk og faglig uafhængig forening for de kommunale it-chefer. Foreningens formål er at fremme videndeling og digitaliseringen i det offentlige Danmark. Læs mere på www.itchefer.dk.


Kontaktoplysninger - Messesekretariat

Konsulent Mads Bechgaard, msg@kl.dk, 2835 6467.

Konsulent Vitus Bagge Nielsen, vtn@kl.dk, 2835 6466.

Katalogansvarlig Louise Andersen, la@koncept-net.dk, 3190 1155.


For oplysninger om baggrund for messen

KL - Projektleder Magnus Rein Alkil, mga@kl.dk, 3370 3102 (Presseansvarlig)

I samarbejde med